YILLIK 2021

İÇİNDEKİLER 
✪Sunuş MELİS TANIK SİVRİ 
✪ Gampel ve Puget’nin Çalışmalarına Giriş JORGE CANESTRI 
✪ Toplumsalın Acısı YOLANDA GAMPEL 
✪ Belirsizlik ve Şaşkınlık Hakkında Düşünmek Ne Denli Zor? JANINE PUGET 
✪ Psikanaliz ve Toplumsal Şiddet: Uygarlığın Huzursuzluğu Yeniden ROSINE JOZEF PERELBERG 
✪ J Vakası: Pandemi Sırasında Psikanalist Olarak Çalışmak ANONİM 
✪ J Vakası: Pandemi Sırasında Psikanalist Olarak Çalışmak FRANCIS GRIER  
✪ J Vakası: Pandemi Sırasında Psikanalist Olarak Çalışmak BERNARD CHERVET 
✪J Vakası: Pandemi Sırasında Psikanalist Olarak Çalışmak LENA THEODOROU EHRLICH 
✪ J Vakası: Pandemi Sırasında Psikanalist Olarak Çalışmak ABBOT A. BRONSTEIN 
✪ Üst-benliğin Kısa Tarihi ile Birlikte Üç Yazıya Giriş HEINZ WEISS 
Sapkın ve Psikotik Üstbenlik  FRANCO DE MASI 
✪ Sosyolojik ve Sosyo-Psikolojik Analizlerde Üstbenlik Kavrayışları VERA KING ve GUNZELIN SCHMIDD NOERR 
✪ Şiddetli Coşkular ve Yaşamın Şiddeti AVNER BERGSTEIN 
✪ Ebeveyn-Bebek Terapisinden Esinlenen Erişkin Psikanalizi: Bebeklik Dönemi Travmasını Yeniden İnşa Etmek BJORN SALOMONSSON 
✪ Sabina Spielrein’ın Dilin Kökeni ve Gelişimine Dair Kuramı FÁTIMA CAROPRESO